Αναλογιστικές Υπηρεσίες Plas ΔΛΠ 19

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 19 «ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ» ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η αναλογιστική μελέτη με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ, αρ.19) είναι η πιο συχνή και συνήθης αναλογιστική μελέτη που απαιτείται για την ομαλή και τυπική λειτουργία της Εταιρείας σας με βάση την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία αλλά και τις διεθνείς προδιαγραφές…. Read more »